Publikacje KZKO

Publikacje KZKO

Nr I   „Początki organizacji Kościoła Ormiańskiego na Rusi” Krzysztof Stopka
Nr II  „Ormianie znani i nieznani” Hagop Krikor
Nr III  „List starego tureckiego znajomego. Rzecz o ormianobójstwie 1915r.” Bohdan Gębarski 
Nr IV   „Dajekt’iun. Instytucja rodziców zastępczych w rodach książęcych i królewskich w  starożytnej Armenii” R.Bedrosjan 
Nr V   „Życie i działalność ks. abpa J. T. Teodorowicza” ks. Stanisław Gawlik 
Nr VI   „Armenica w prasie polskiej lata 1987-88” zebrał Jerzy Szokalski         
Nr VII  „Ormianie w Polsce” Krzysztof Mojzesowicz    
Nr VIII „Główne ogniwa kontaktów polsko-ormiańskich do początku XX wieku” Andrzej Chodubski 
Nr IX   „Wiadomości o Ormianach Kuckich” Zbigniew Kościów                      
Nr  X   „Młodość i życie zakonne księdza infułata Dionizego Kajetanowicza” ks. Jan Pasiecznik 
Nr XI   „Hekiatnier albo opowieści Ormian Polskich” Zbigniew Kościów 
Nr XII  „Arcach” Juliusz Głodek 
Nr XIII „Bibliografia Ormianie w Polsce” Katarzyna Raczkowska , Leon Ter-Oganjan
Nr XIV  „Historia Kościoła Ormiańskiego w Polsce” ks. Zbigniew Obertyński
Nr XV  „Ormianie Polscy” Bronisława Wójcik - Keuprulian
Nr XVI  „Ormianie w ZSRR 1979 - 1989” Anahid Ter-Minasjan , I.Grigorjan       
Nr XVII „Armenia na własne " Aleksander Chećko         
Nr XVIII„Literatura ormiańska” Eugeniusz Słuszkiewicz     
Nr XIX  „Zapiski podróżne” Symeon Lehacywybrał Zbigniew Kościów 
Nr XX   „Chaczkary" Krzysztof Ostapowicz      
Nr XXI  „Rozmaitości polsko-ormiańskie” Zbigniew Kościów  
Nr XXII „Słownik pisarzy radzieckiej Armenii” Andrzej Pisowicz 
Nr XXIII„Status etniczny Ormian polskich” Grzegorz Pełczyński        
Nr XXIV „Morituri opowieść o 1915r.” Bohdan Gębarski   
Nr XXV  „Ormianie na wybrzeżu Gdańskim” Mariusz Gizowski          
Nr XXVI „Naród zdradzony przez historię” tłum.Helena Amatuni           
Nr XXVII„Ormianie Polscy w XX wieku” Grzegorz Pełczyński   
Nr XXVIII„Obłęd w rodzinie” W. Saroyan tłum. Leon Ter-Oganian           
Nr XXIX  „Na imię mi Aram” W. Saroyan tłum. L. Ter-Oganjan