Zarząd

Walne Zebranie członków KZKO

Uwaga, otwiera nowe okno. PDF Array Drukuj Array Email

KZKO - Zarząd

Dnia 15.02.2009 odbyło się Walne Zebranie członków Koła Zainteresowań Kulturą Ormian w Warszawie, które wybrało nowy Zarząd KZKO.  
19.02.09 r. na pierwszym posiedzeniu nowoukonstytuowany Zarząd wybrał spośród swojego grona:

na Prezesa - Martę Axentowicz - Bohosiewicz
na  v-ce Prezesa -  Ruzannę Djavidian
na  skarbnika – Karola Krama
na sekretarza – Noemi Donigiewicz
na członka Zarządu – Macieja Bohosiewicza

Zarząd uchwalił składkę członkowską na rok 2009 w wysokości 30zł z uwzględnieniem zniżki dla emerytów i studentów.

 

Zarząd KZKO

Uwaga, otwiera nowe okno. PDF Array Drukuj Array Email

KZKO - Zarząd

Wybory do zarządu KZKO odbywają się co 4 lata na Walnym Zgromadzeniu członków. Ostatnie takie zebranie odbyło się 14 marca 2004 r. W wyniku wyborów zarząd KZKO działa w następującym składzie:

Prezes: Maciej Bohosiewicz,

V-ce prezes: Krzysztof Turlejski,Jan Abgarowicz
Skarbnik: Karol Kram,
Sekretarz: Marta Axentowicz – Bohosiewicz,

członkowie:

Małgorzata Axentowicz,
Gagik Geworgjan,
Krzysztof Gołębiowski,
Erna Kirkorowicz,
Paweł Korczewski,
Jan Mojzesowicz,
Małgorzata Radomska,
Stanisława Romaszkan,
Iwona Szokalska,
Zdzisława Tyszkiewicz.