Kronika

1991 ROK

Uwaga, otwiera nowe okno. PDF Array Drukuj Array Email

KZKO - Kronika

5 stycznia w kościele św. Anny ks. K. Filipiak odprawił mszę św., a część towarzyska spotkania opłatkowego odbyła się w Muzeum Etnograficznym; przybyło 88 osób.

1 lutego otwarcie wystawy „Świat cudów”

2 marca w Muzeum Etnograficznym p. Grzegorz Pełczyński wygłosił referat pt. ”Status etniczny Ormian Polskich w XX-tym stuleciu”

20 kwietnia w Muzeum Etnograficznym odbyło się spotkanie poświęcone 76- tej rocznicy ormianobójstwa z 1915r.

26 maja p. Andrzej Mandaljan poprowadził poranek autorski połączony z recytacjami kilku „Pieśni z Nareku”. Obecni na spotkaniu uczniowie szkół z Erewania wykonali szereg pieśni ormiańskich.

29 września p. red Piotr Rogóyski wygłosił prelekcję pt. „Szlakiem Polskich Ormian na Kresach południowo-wschodnich” połączoną z pokazem przezroczy.

24 listopada wspomnienia uczestników ubiegłorocznego kursu j. ormiańskiego we Włoszech / Wenecja i Rzym/- Marty Axentowicz i  Macieja Bohosiewicza.

Szczególnie ważnym wydarzeniem mijającego roku było ukazanie się zeszytu kwartalnika „ARARAT”(USA), poświęconego wyłącznie Ormianom w Polsce – 72 strony A4 opatrzone 64 fotografiami. Podczas swego pobytu w USA, Prezydent RP - Lech Wałęsa – otrzymał od kolonii ormiańskiej dar w postaci tego zeszytu. O tym fakcie wspominała audycja „Głosu Ameryki”.
 

1990 ROK

Uwaga, otwiera nowe okno. PDF Array Drukuj Array Email

KZKO - Kronika

13 stycznia w kościele dolnym św. Andrzeja spotkanie opłatkowe.

18 lutego w Muzeum Etnograficznym pokaz filmu video przedstawiający mszę  św. celebrowaną przez ks. K. Filipiaka, 
p. Flora Nazarian opowiedziała o bieżącej sytuacji w Armenii

25 marca p. Maciej Bohosieiwcz z Gliwic zaprezentował kasetę video z uroczystości koronacyjnych w Gliwicach we wrześniu ‘89r.

29 kwietnia w Muzeum Etnograficznym projekcja slajdów z pobytu w Armenii, opatrzonych komentarzem sióstr Małgorzaty i Marty Axentowicz.

17 czerwca p. Krzysztof Ostapowicz opowiedział o swojej wycieczce do Armenii oraz p. Grzegorz Pełczyński przedstawił krótki referat na temat Ormian w Poznaniu.

20 września zwiedzanie wystawy w Pałacu pod Blachą w Warszawie pt. ”Kobierce wschodnie”, dar Teresy Sahakian”.

7 października p. Jan Gromnicki przedstawił opowieść o „Poszukiwaniach archeologicznych na terenie Armenii” bogato ilustrowaną slajdami.

2 grudnia p. Robert Wasilewski poprowadził wycieczkę po Armenii objaśniając slajdy z Ghegardu, Asztaraku i Sewanu.

13 grudnia kolejne zmiany w Zarządzie Koła.

Prezes: Małgorzata Axentowicz - Sokołowska
Sekretarz: Marta Axentowicz
Skarbnik: Danuta Olesiuk
Członkowie: Helena Amatuni, Anna Axentowicz, Krzysztof Gołębiowski, Kazimierz Kutowski, Jan Mojzesowicz, Piotr Rogóyski, Jerzy Sarnecki, Wojciech Szerymanow, Jerzy  Szokalski.
   

1989 ROK

Uwaga, otwiera nowe okno. PDF Array Drukuj Array Email

KZKO - Kronika

9 stycznia Zarząd podjął uchwałę o przekazaniu zebranych pieniędzy dla Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski

14 stycznia msza św. i spotkanie opłatkowe w Kościele św. Andrzeja.

19 lutego w Muzeum Etnograficznym p. Andrzej Chodubski z Gdańska wygłosił referat pt.” Kontakty polsko-ormiańskie”, a także p. Flora Nazarian przedstawiła sprawozdanie z podróży z darami do Erewania.

16 marca w Muzeum Etnograficznym p. prof. Andrzej Pisowicz wygłosił prelekcję pt. „Zakon Mechitarzystów”.

16 kwietnia
w Muzeum Etnograficnym R. Nowakowski komentował film video pt. ”Trzęsienie ziemi w Armenii”.

21 maja spotkanie w Muzeum Etnograficznym na wykładzie dr Jerzego Głodka „Arcach”.

5 sierpnia z inicjatywy KZKO i  p.Flory Nazarian przyjechało do Polski 146 dzieci oraz 12 opiekunów z terenów objętych trzęsieniem ziemi w Armenii.

28 sierpnia przyleciał do Polski Patriarcha Ormian Katolików Jan Piotr XVIII Kasparian wraz z Duchowieństwem Ormiańskich na uroczystą koronację Cudownego Obrazu Matki Boskiej Łysieckiej.

29 sierpnia o godz. 8 : 30 w Katedrze św. Jana Patriarcha celebrował mszę św. oraz spotkał się z przedstawicielami środowiska Ormian warszawskich.

8 października kolejne zmiany w Zarządzie Koła:

Prezes: Jan Mojzesowicz
Sekretarz: Florian Ruszkowski
Skarbnik: Danuta Olesiuk
Członkowie: Helena Amatuni, Anna Axentowicz, Małgorzata Axentowicz – Sokołowska, Krzysztof Gołębiowski, Kazimierz Kutowski, Jerzy Sarnecki, Jerzy Szokalski.

21 października – wypominki na Ormiańskiej Górce na cmentarzu prawosławnym w Warszawie.

5 listopada p. Piotr Rogóyski w Muzeum Etnograficznym wyświetlił slajdy z uroczystości koronacyjnych w Gliwicach.

3 grudnia w Muzeum Etnograficznym odczytano wspomnienie pośmiertne o śp. Arcybiskupie Józefie Teodorowiczu i p. red. Aleksander Chećko przedstawił sytuację w Leninakanie w dniu 12 grudnia 1988 roku.
   

1988 ROK

Uwaga, otwiera nowe okno. PDF Array Drukuj Array Email

KZKO - Kronika

21 stycznia o godz. 16 w kościele św. Anny ks. Kazimierz Filipiak odprawił mszę św., a o godz. 17 w Muzeum Etnograficznym rozpoczął się Opłatek oraz prelekcja ks. Kazimierza pt. „Diecezja Lwowska w 1939 roku i peregrynacja cudownego Obrazu Matki Boskiej Łaskawej ze Stanisławowa”.

21 kwietnia o godz. 17 w kościele św. Anny msza św. odprawiona przez ks. K. Filipiaka za dusze pomordowanych w 1915 roku Ormian, a o godz.18 w Muzeum Etnograficznym „Krótki opis Ormianobójstwa” wygłoszony przez p. Jerzego Sarneckiego oraz referat p. prof. Wandy Budziszewskiej „Z wierzeń ludowych ormiańskich”.

5 czerwca o godz. 10 msza św. odprawiona w kościele dolnym św. Andrzeja w intencji zmarłego 9 maja Prezesa KZKO o/Kraków śp. Michała Bohosiewicza, o godz. 11 sprawozdanie z pobytu w Erewaniu przedstawiła p. Flora Nazarian oraz p. prof. W. Budziszewska przedstawiła drugą część swojego referatu.

21 sierpnia msza św. celebrowana przez ks. Tadeusza Uszyńskiego w intencji dziękczynienia za 50 lat posługi kapłańskiej księdza prałata Kazimierza Filipiaka oraz za Ormian poległych w obronie Armenii w bitwie pod Sardarapatem w maju 1918r. i zamordowanych w Sumgaicie w 1988r.

Oddano do druku kolejne tomy publikacji KZKO "Armenica w prasie polskiej" oraz "Ormianie w Polsce"

6 listopada o godz. 11 w Muzeum Etnograficznym odczyt red. Elżbiety Sawickiej z „Tygodnika Powszechnego” pt. ”Wrażenia z pobytu w Armenii”

8 grudnia o godz. 17 w kościele św. Anny msza św. celebrowana przez ks. K. Filipiaka w 50-tą rocznicę śmierci śp. Arcybiskupa obrządku ormiańsko-katolickiego dr Józefa Teodorowicza, o godz. 18 w Muzeum Etnograficznym ks. Kazimierz przedstawił wspomnienie o ostatnim Arcybiskupie Ormian Polskich.

7 grudnia
1988 r. nawiedziło Armenię straszliwe trzęsienie ziemi. Zarząd KZKO wystosował prośbę o  organizowanie pomocy zarówno materialnej, jak i finansowej dla ofiar tej tragedii.
   

1987 ROK

Uwaga, otwiera nowe okno. PDF Array Drukuj Array Email

KZKO - Kronika

24 stycznia o godz. 16 w kościele św. Anny ks. K. Filipiak odprawił mszę św. , a o godz. 17 w Muzeum Etnograficznym odbyło się spotkanie opłatkowe. Przybyły 72 osoby.

22 lutego w Muzeum Etnograficznym dr  Jerzy Szokalski wygłosił odczyt pt. „Postać głupca w literaturze ormiańskiej”.

22 marca w Muzeum Etnograficznym doc. Andrzej Pisowicz  z Krakowa poprowadził „żywą erratę” książki „Poezja ormiańska”.

23 kwietnia Ks. Jan Sosnowski w kościele św. Andrzeja odprawił mszę św. za pomordowanych Ormian. Referat dotyczący rocznicy tragedii 1915 roku wygłosiła p. Helena Amatuni.

28 maja w kościele dolnym św. Andrzeja p. Andrzej Chodubski wygłosił referat pt. „Ormianie poza Armenią’

26 kwietnia ukonstytuował się nowy Zarząd Koła w składzie:

Przewodniczący : Jan Mojzesowicz
V – ce przewodniczący : Krzysztof Piotrowicz, Jerzy Sarnecki
Skarbnik: Danuta Olesiuk
Sekretarz: Stanisława Romaszkan
Członkowie: Helena Amatuni, Anna Axentowicz, Suren Diłanian, Krzysztof Gołębiowski, Kazimierz Kutowski, Jerzy Romaszkan, Florian Ruszkowski, Jerzy Szokalski
Sekcja wycieczkowa: Małgorzata Radomska, Zbigniew Dąbrowiecki

20 września planowane spotkanie w Muzeum Etnograficznym z ormiańskim studentem z Syrii p. Chaczikiem Katrdzjanem nie odbyło się z powodu nagłego wyjazdu gościa. Odczytano fragment książki W. Kubackiego pt.” Malwy na Kaukazie”.

4 października spotkanie w Muzeum Etnograficznym z p. Teresą Abgarowicz pt. „ Wrażenia z Erewania".

15 listopada w Muzeum Etnograficznym poranek autorski  p.Tadeusza Petrowicza z Lublina , autora książki pt. „Od Czarnohory do Białowieży”.

6 grudnia w Muzeum Etnograficznym druga część spotkania z p. Teresą Abgarowicz
   

Strona 1 z 3