Szkoła

Warszawa - szkoła języka i kultury ormiańskiej

Uwaga, otwiera nowe okno. PDF Array Drukuj Array Email

Szkoła ormiańska

W Warszawie, dla dzieci i młodzieży ormiańskiej działa szkoła języka i kultury ormiańskiej. Szkoła zlokalizowana jest w szkole podstawowej przy ul. Karmelickiej 13. Od września rozpoczynamy czwarty rok nauki. Część dzieci zakończyła edukację, zwracam się do Państwa o nowy, liczny nabór.
Bardzo proszę zachęcić rodziców dzieci do zapisania do szkoły. Początek roku szkolnego, sobota 9 września o godz.10:00. Paweł Korczewski

 
 

O szkole

Uwaga, otwiera nowe okno. PDF Array Drukuj Array Email

Szkoła ormiańska

Szkoła ormiańska w Warszawie
Myśl utworzenia sobotniej szkoły dla dzieci ormiańskich uczęszczających do polskich szkół podstawowych i ponad podstawowych zrodziła się w Kole Zainteresowań Kulturą Ormian w Warszawie w 2002 roku.
Od 1 września 2003 roku w Szkole Podstawowej nr 1, a w bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej 13 w Warszawie taka szkoła istnieje. Podstawą działania szkoły jest rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. „w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych”.
Naukę prowadzą dwie dyplomowane nauczycielki – Ormianki, panie Anahit Yeremian i Margarita Yeremien-Woźniakowska, bardzo zaangażowane w swojej pracy. W ubiegłym roku szkolnym zajęcia zakończyły się programem artystycznym pt. „Język ojczysty i Ojczyzna”, który, obecne na zakończeniu roku szkolnego, panie reprezentujące Biuro Edukacji m. st. Warszawy oraz Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bardzo wysoko oceniły.